Wet verbetering poortwachter

Het re-integratietraject van een werknemer is niet voor iedereen duidelijk. Hoe zat het ook al weer met Wet verbetering poortwachter? In onderstaand overzicht hebben we vermeld welke acties er wettelijk gezien genomen moeten worden en wanneer je dit moet doen. Je kan vanuit dit overzicht gemakkelijk doorklikken om het betreffende product meteen te bestellen.

Kom je er niet uit? Bel ons gerust voor advies.

werknemer ziekmelden

Week 1

(Ziek)melden werknemer

Spreekuur bedrijfsarts

Week 6

Bedrijfsarts 1e consult

Probleemanalyse

Week 6

Opstellen probleemanalyse

Plan van aanpak

Week 8

Opstellen plan van aanpak

Werknemer melden bij UWV

Week 42

Werknemer melden bij UWV

Arbeidsdeskundig onderzoek

Week 48

Arbeidsdeskundig onderzoek

1e jaars evaluatie en bijstellingen

Week 52

1e jaarsevaluatie

re-integratieverslag

Week 104

Re-integratieverslag