Plan van Aanpak

162,25 excl. btw

Het plan van aanpak is een document dat opgesteld moet worden als je werknemer 8 weken ziek is. De probleemanalyse vormt de basis voor het opstellen van dit document. In dit document worden alle afspraken vastgelegd betreffende de re-integratie van uw werknemer, zoals bijvoorbeeld een opbouwschema en werkomstandigheden.

Dit product is inclusief het consult met de casemanager. De casemanager zal dan telefonisch contact opnemen met je werknemer en samen met hem of haar het document invullen. Je dient wel zelf zorg te dragen voor ondertekening van dit concept document.  Als er tussentijds wijzigingen zijn, doordat gemaakte afspraken niet nagekomen kunnen worden, kan er een bijstelling plan van aanpak opgesteld worden. Je kan dan het product “evaluatie” bestellen.

Is je werknemer 2 jaar ziek, dan moet dit formulier ook opgestuurd worden naar het UWV.

Andere suggesties…