Open spreekuur bedrijfsarts

198,75 excl. btw

Per 1 juli 2017 heeft uw werknemer (anoniem) het recht om op eigen initiatief de bedrijfsarts te consulteren om zijn / haar casus te bespreken. Eventuele arbeidsomstandigheden kunnen tijdens dit spreekuur met de bedrijfsarts besproken worden.

Onze bedrijfsarts zal waar nodig de werknemer adviseren om de bevindingen c.q. resultaten met u als werkgever te bespreken.

Categorie: