(Medisch)casemanager

75,50 excl. btw

Maak nu de dossiers “Poortwachter proof”! Je bent wettelijk verplicht in het kader van de Wet verbetering Poortwachter jouw zieke werknemers te laten begeleiden. Niet tijdig uw zaken regelen kan onnodige financiële consequenties hebben.

De casemanager kan in opvolging van de bedrijfsarts gesprekken met je werknemer voeren, zonder dat een “dure” bedrijfsarts dit hoeft te doen. De casemanager heeft regelmatig contact met de bedrijfsarts om de voortgang te bewaken. Daarnaast is de casemanager de aangewezen persoon voor het opstellen van het plan van aanpak en de daarbij behorende evaluaties.

Categorie:

Andere suggesties…