Geen contact met werknemer Deze week kwam er bij de Vliegende arbodienst een bijzondere ziekmelding binnen van een werkgever. De betreffende werkgever verneemt sinds begin dit jaar niets meer van werknemer. De werkgever heeft besloten het loon stop te zetten en werknemer uiteindelijk uit dienst te melden. Hij had tenslotteContinue Reading

Het verhogen van de AOW-leeftijd naar 67 jaar houdt de gemoederen al enige tijd bezig. Er is al veel zin en onzin over geschreven en gesproken. Zelf heb ik niet voldoende inzicht om hier echt nuttige zaken aan toe te voegen. Toch wil ik er wel iets over kwijt. WatContinue Reading

Privacy is, terecht ,een hot item binnen de arbodienstverlening. Er wordt door de media tijd noch moeite gespaard om arbodiensten, re-integratiebedrijven, werkgevers, casemanagers, bedrijfsartsen en andere onverlaten aan te wijzen welke zich schuldig maken aan het rondstrooien van medische gegevens van zieke werknemers. Het is altijd makkelijk om de zondebokContinue Reading

Medewerkers die ziek zijn of voor een langere tijd niet kunnen verschijnen op de werkvloer. Veel werkgevers denken er liever niet aan. Net als aan alle regelingen rond arbo, ziekteverzuim en re-integratie. ‘Teveel rompslomp en te ingewikkeld’, ‘geen geld voor’ of ‘nooit bij stilgestaan’’. Het zijn veel gehoorde uitspraken. “TerwijlContinue Reading